Voor- en vroegschoolse educatie

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en  is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Voorschoolse educatie vindt plaats in peuterspeelzaal  Het Kinderatelier.  Vroegschoolse educatie in Spitsbergen en is gericht op kinderen in de groep 1 en 2. VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden zoals beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Spitsbergen en Het Kinderatelier werken nauw samen om  er voor te zorgen dat er een ononderbroken ontwikkelingsproces van kinderen gewaarborgd is.