Nieuwe ouder

Oriënteert u zich op een basisschool in de wijk Orden? Het gebouw ligt op een rustige plek bij het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein. Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 100 leerlingen. We werken in “stamgroepen” met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind.

Schoolgids online

Op deze site kunt u alle informatie over onze school vinden. Om het vinden van actuele en relevante informatie voor u zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij de traditionele schoolgids vervangen door een online schoolgids; een online ‘wikipedia’ waar u over alle onderwerpen die u als ouder over onze school wilt weten of nalezen. In de online schoolgids vindt u alle informatie die in een schoolgids thuishoort. Na het intypen van een bepaalde zoekopdracht krijgt u eenvoudig alle gevonden zoekresultaten te zien.  Natuurlijk kunt u ook het algemene zoekvenster van onze site gebruiken om informatie te zoeken.

Kennismaken?

Wilt u een kijkje nemen op obs Spitsbergen samen met uw zoon of dochter? Dat kan! Neem contact op via het kennismakingsformulier of belt u met Wendy Bol voor een afspraak.

Delen via