Computers, tablets en digitale schoolborden (ICT)

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers

De groepen 1 en 2 werken we met I-Pads. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met Chromebooks.

Digitale schoolborden

Bij kleuters hangt een Touch screen en een Activebord (digitaal schoolbord). In  de lokalen van groep 3 t/m 8 staat een digitaal Touch screen.
Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!

Snappet

De groepen 4 t/m 8 werken met Snappet (tablet). De vakken spelling en taal worden op de tablet gemaakt. Kinderen en de leerkracht zien meteen of de opdracht goed gemaakt is. Leerlingen kunnen soms ook een extra instructiefilmpje maken. Mede door de invoering van Snappet is het mogelijk het individuele kind nog meer te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.