De organisatie van ons onderwijs

Visie op onderwijs

Geen klassen meer, maar basisgroepen die onder leiding staan van coaches; workshops voor techniek en creatieve vorming. De nieuwste digitale programma’s.

Er vindt een verschuiving plaats van klassikaal lesgeven naar individueel begeleiden.

Leerlingen hebben samen met hun ouders, die veel meer bij het onderwijs betrokken worden, en hun coach eigen leerdoelen. Lessen worden niet meer gevolgd met leerlingen van de eigen leeftijd maar met die van het eigen niveau.

De bedoeling is dat het kind niet de leerkracht volgt, maar de leerkracht het kind. En zelfstandigheid van de leerling is een belangrijk onderdeel van dit geheel.

Wanneer we ervoor zorgen dat de leerlingen blijvend uitgedaagd worden en/of niet op hun tenen hoeven te lopen, dan zal je uiteindelijk gelukkiger kinderen krijgen.