Kinderopvang

Kinderopvang

OBS Spitsbergen werkt samen met Kinderopvang Doomijn. Om gebruik te maken van de verschillende opvangvormen gaat u als ouders rechtstreeks met Doomijn Kinderopvang een contract aan. Inschrijven is mogelijk via de website van Doomijn Kinderopvang. Daar vindt u ook informatie over de tarieven (voor vso zijn ook formulieren op school verkrijgbaar).

Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Wij zien onze kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken. In meer dan 200 locaties en met ruim 800 medewerkers geven wij dagelijks invulling aan onze rol als partner in opvoeding. Onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders en buitenschoolse opvang vormen een waardevolle aanvulling op datgene wat kinderen thuis en op school meekrijgen.

Kinderen groeien wanneer je ze alle ruimte geeft om zichzelf, de mensen en de wereld om hen heen te verkennen. Ze leren terwijl ze spelen, ze ontwikkelen terwijl ze ontdekken. Bij Doomijn begeleiden we ze met stimulerende activiteiten en doordachte methodes, in een omgeving waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Omdat kinderen daar, volgens ons, recht op hebben. Bij Doomijn zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld die ze vrij mogen ontdekken. Spelenderwijs en met veel plezier, want dat maakt groeien nu juist zo leuk.

Nieuwsgierig geworden? Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met Doomijn Kinderopvang, telefonisch (038) 421 45 21 of via de website van Doomijn.

 

Peuterspeelzaal Het Kinderatelier

In wijkcentrum Orca (naast onze school) is Peuterspeelzaal Het Kinderatelier van Doomijn Kinderopvang gevestigd.

Deze opvangsvorm is een goede opstap naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs samen te zijn in een groep: gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes, wachten op je beurt. Ze ontdekken op die manier dat pedagogisch medewerk(st)ers goed voor hen zorgen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen zij een verslag mee van de ervaringen die de pedagogisch medewerk(st)ers met hun hebben gehad. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden waardoor het kind door kan gaan met zijn ontwikkelingen.

In Orca heeft Doomijn twee groepsruimtes en hierdoor alle bewegingsvrijheid. Precies wat kinderen zo fijn vinden. Is het vrij spelen, dan gooien ze de deuren wagenwijd open en spelen alle kinderen met elkaar! Ze bezoeken elkaars speelhoeken, zoals de Bouwplaats, het Huis of de Bieb. Dat is altijd een feest.

De buitenruimte is misschien wel nóg feestelijker! De kinderen verstoppen zich tussen de struiken, kijken uit vanaf de heuveltjes, ontdekken vlinders en insecten tussen de bloemen. Oh, en het verkeersparcour met écht verkeerslicht, dat is natuurlijk helemaal geweldig! Natuurlijk gaan ze ook buiten deze locatie op pad. Wandelen vinden ze heerlijk, hand in hand naar het park of in het Orderbos. De peuters bezoeken soms ook onze school om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

 

Buitenschoolse opvang (bso)

Bso is opvang na schooltijd en in de door het ministerie van OC en W vastgestelde vakanties opvang op hele dagen. BSO Het Kinderatelier heeft eigen ruimten in de school. Bij de bso krijgen de kinderen eerst wat drinken met iets lekkers erbij. Daarna kunnen ze zelf doen en ontdekken. Bij deze bso wordt gewerkt met de Reggio Emilia methode. De pedagogisch medewerk(st)ers luisteren naar ieder kind en kijken naar wat ze ons ook zonder woorden vertellen. Zo is er alle ruimte voor eigenheid, wensen en ontwikkeling.

 

Ruimte dus, dat krijgen en hebben alle kinderen op deze bso. Binnen vermaken de kinderen zich opperbest: samen wat eten en drinken, met elkaar de schooldag doornemen en plannen maken voor de middag, een spelletje doen of knutselen aan kunstwerken, chillen met een boekje in een hoekje of samen een voorstelling bedenken en spelen. Ook op de twee pleinen van de basisschool spelen de kinderen lekker buiten. Soms gaan ze naar het bos om in bomen te klimmen en hutten te bouwen. Of ze wandelen naar de speeltuin in onze wijk.

De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen ervoor dat de kinderen het naar hun zin hebben. Er zijn duidelijke groepsafspraken bijvoorbeeld over buitenspelen, speelgoed delen, pesten etc. Elke bso heeft een kinderraad waarin de kinderen mee denken over activiteiten, regels en aanschaf van speelgoed en materialen.

Nieuwsgierig geworden? Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met Doomijn Kinderopvang, telefonisch (038) 421 45 21 of via de website van Doomijn. Voor de openingstijden kijkt u op de website van BSO Het Kinderatelier.

 

Voorschoolse opvang (vso)

Vso is opvang vanaf 7.30 uur tot het tijd is om naar school te gaan. Bij de vso kunnen de kinderen de dag rustig starten. Ze kunnen eventueel eerst hun ontbijt opeten en daarna met een boekje of spelletje rustig verder wakker worden. De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen dat de kinderen op tijd in hun klas zijn. Vso kan worden gestart als er minstens 3 kinderen op structurele basis op een dag van vso gebruik willen maken en er personeel is aangesteld.

U kunt op twee manieren gebruik maken van de vso:

  • Op vaste dagen. U sluit hiervoor een maandcontract af met Doomijn Kinderopvang en bent verzekerd van opvang.
  • Op incidentele dagen. Afrekening gaat door middel van strippenkaarten. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 dag van tevoren. Opvang is mogelijk als er plaats is in de groep.Bso en vso voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Daardoor kunnen ouders onder voorwaarden in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. of via https://www.doomijn.nl/Naast de vakanties volgens het ministerie van OC en W kent elke school zijn eigen extra studie- c.q. sluitingsdagen. Wij noemen dat schoolvrij-opvang. Doomijn Kinderopvang kan op deze dagen opvang bieden, mits zich hiervoor tenminste 7 kinderen hebben ingeschreven. Het is mogelijk dat bso’s voor schoolvrij-opvang samenwerken en dat de opvang elders wordt verzorgd. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar deze bso’s. Opvang op schoolvrije dagen kan tot 2 weken van te voren bij de pedagogisch medewerk(st)er aangevraagd worden. Ook kinderen die geen gebruik maken van bso zijn welkom op een schoolvrije dag. Voor tarieven: zie www.doomijn.nl.
  • Schoolvrij-opvang
  • Tegemoetkoming van de belastingdienst