onze school

Spitsbergen is de openbare basisschool van de wijk Orden. Het gebouw ligt op een rustige plek bij het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein. Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 100 leerlingen. We werken in “stamgroepen” met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind.

Werken met tablets

Op Spitsbergen werken we met tablets (Snappet). De groepen 4 t/m 8 maken hun rekenen, taal en spelling op de tablet. Hierbij wordt gewerkt volgens leerdoelen. Ook woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden kunnen op de tablet gemaakt worden. Kinderen (en de leerkracht) kunnen meteen zien of ze de opdracht goed gemaakt hebben. Ze kunnen soms ook een extra instructiefilmpje bekijken.

Door de invoering van Snappet is het mogelijk het individuele kind nog meer te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

Ons team

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving. De school probeert aan te sluiten bij de mogelijkheden van het individuele kind om samen met de ouders het kind voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij. Op onze school zitten kinderen die uit verschillende culturen komen en het begrijpen en respecteren van elkaar is iets wat in de dagelijkse praktijk aan de orde komt.

 

Delen via