onze school

Spitsbergen is de openbare basisschool van de wijk Orden. Het gebouw ligt op een rustige plek bij het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein. Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen. We werken in de groepen 1 t/m 8 met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind.

 

Ons team

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving. De school probeert aan te sluiten bij de mogelijkheden van het individuele kind om samen met de ouders het kind voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij. Op onze school zitten kinderen die uit verschillende culturen komen en het begrijpen en respecteren van elkaar is iets wat in de dagelijkse praktijk aan de orde komt.

 

Delen via