De directie

De directeur van de school is momenteel interim directeur Rosalie Alfons . Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u hetLees meer


De groepen

Groep Leerkrachten Groep 1 Juf Irene van Leeuwen Juf Carmen Veldhuizen Groep 1/2 Juf Wilma Meulenbeek Juf Carmen Veldhuizen Groep 3 Juf Monique van denLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Huisbezoek

Ouderbetrokkenheid Vanuit onze visie op Ouderbetrokkenheid, “School en ouders zorgen samen voor een goede sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling”, gaan wij bij onze leerlingen op huisbezoek.Lees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 7 leerkrachten, 1 vakleerkracht gymnastiek, 2 leraarondersteuners en 2 onderwijsassistenten, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelenLees meer


Schooltijden en continurooster

Continurooster Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat school iedere dag om 8.25 uur met de lessen begint en op maandag, dinsdag en donderdagLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2022-2023 Hieronder staan de schoolvakanties vermeld. Herfstvakantie 24 okt. 2022 t/m 28 okt. 2022 Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie 27Lees meer