De directie

De directeur van de school is momenteel interim directeur Rosalie Alfons . Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u hetLees meer


De groepen

Overzicht formatie Spitsbergen schooljaar 2023-2024    Groep 1/2  Groep 3  Groep 4  Groep 5  Groep 6  Groep 7/8  Extra leerkracht  Leraar ondersteuner  Onder  Wijs  assiLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Huisbezoek

Huisbezoek Op verzoek van ouders kunnen leerkrachten op huisbezoek komen bij een leerling. In andere gevallen zal het initiatief voor een huisbezoek bij de leerkrachtLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 8 leerkrachten, 3 leraarondersteuners , 3 onderwijsassistenten en 1 vakleerkracht gymnastiek, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. DaarnaastLees meer


Schooltijden en continurooster

Continurooster Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat school iedere dag om 8.25 uur met de lessen begint en op maandag, dinsdag en donderdagLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2023-2024 Hieronder staan de schoolvakanties vermeld. Herfstvakantie 14 okt. 2023 t/m 20 okt. 2023 Kerstvakantie 23 dec. 2023 t/m 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 17Lees meer