Dit jaar onder de aandacht

Wat gaan we doen naast het “gewone lesgeven”? (in willekeurige volgorde)

Schoolregels

Onze hoofdregels zijn:

  1. Wij zijn rustig in de school
  2. Wij gaan goed met spullen om
  3. Wij zijn aardig voor elkaar
  4. Wij helpen elkaar

N.a.v. bovenstaande regels formuleren de leerlingen met de leerkracht samen de klasregels voor dit schooljaar.

Woordenschat

De groepen 1 t/m 3 werken al met Logo. Dit is een methode waarbij er extra aandacht wordt besteed aan woordenschat. Komend schooljaar wordt deze methode inde groepen 4 t/m 8 ingevoerd.

Wereldoriëntatie methode

Aankomend schooljaar wordt een nieuw wereldoriëntatiemethode aangeschaft.

Dag/weektaak

Om de leerlingen te leren plannen en hun zelfstandigheid te vergroten zijn we gestart met het werken met een dag/weektaak. Op bepaalde tijden van de dag wordt in elke groep gewerkt met een dag/weektaak. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een dag/week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de taak zelf kiezen aan welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met een ander leerling gemaakt worden en sommige opdrachten moet de leerling alleen maken.

Snappet

We gaan dit jaar verder werken op tablets (Snappet). De groepen 4 t/m 8 maken hun rekenen, taal en spelling op de tablet. Hierbij wordt gewerkt volgens leerdoelen. Ook woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden kunnen op de tablet gemaakt worden.

Kinderen (en de leerkracht) kunnen meteen zien of ze de opdracht goed gemaakt hebben en ook de leerkracht ziet meteen de resultaten op zijn computer.. Ze kunnen soms ook een extra instructiefilmpje bekijken.

Door de invoering van Snappet is het mogelijk het individuele kind nog meer te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Dit jaar gaan we kijken of we de leerlingen kunnen volgen aan de hand van leerdoelen die zijn vastgesteld door de ministerie van Onderwijs.

 Cultuurplan

Wij zijn deelnemer van het Cultuurmenu van de gemeente Apeldoorn. Elke leerling komt via dit cultuurmenu tenminste eenmaal per jaar in aanraking met kunst- en cultuureducatie van een van de instellingen in de stad. Jaarlijks staat op school één discipline centraal.

In de schoolloopbaan van een leerling komt elk kind op deze manier in aanraking met alle disciplines, van kunstonderwijs tot erfgoededucatie.