Dit jaar onder de aandacht

Wat gaan we doen naast het “gewone lesgeven”? (in willekeurige volgorde)

Schoolregels

Onze hoofdregels zijn:

  1. Wij zijn rustig in de school
  2. Wij gaan goed met spullen om
  3. Wij zijn aardig voor elkaar
  4. Wij helpen elkaar

N.a.v. bovenstaande regels formuleren de leerlingen met de leerkracht samen de klasregels voor dit schooljaar.

Technisch lezen en begrijpend lezen

Dit schooljaar gaan de leerkrachten onderzoeken welke methode het beste bij ons past en uitproberen met de kinderen.

Bewegend leren

Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Bewegen is gezond, zorgt voor een beter zelfbeeld, betere concentratie en geeft plezier. Om hier meer van te leren gaan de leerkrachten een cursus volgen.

   Snappet

We gaan dit jaar verder met het werken op tablets (Snappet). De groepen 4 t/m 8 maken rekenen, spelling en taal op            de tablet. Ook woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden kunnen op de tablet gemaakt worden. De                    kinderen zien meteen of ze een opdracht goed gemaakt hebben en ook de leerkracht ziet meteen de resultaten op zijn          computer. Door met leerdoelen te werken kunnen wij ons onderwijs nog meer laten aansluiten  op de                                        onderwijsbehoeftes van de leerlingen. In groep 3 gaan wij ook werken met Snappet. Aan het eind van het schooljaar            zullen wij het evalueren en kijken of het geschikt is voor onze school.

   Cultuurplan

Wij zijn deelnemer van het Cultuurmenu van de gemeente Apeldoorn. Elke leerling komt via dit cultuurmenu tenminste eenmaal per jaar in aanraking met kunst- en cultuureducatie van een van de instellingen in de stad. Jaarlijks staat op school één discipline centraal zoals drama, muziek, dans, animatie en beeldend.

In de schoolloopbaan van een leerling komt elk kind op deze manier in aanraking met alle disciplines, van kunstonderwijs tot erfgoededucatie.