Dit jaar onder de aandacht

Wat gaan we doen naast het “gewone lesgeven”? (in willekeurige volgorde)

Schoolregels

Onze hoofdregels zijn:

  1. Wij zijn rustig in de school
  2. Wij gaan goed met spullen om
  3. Wij zijn aardig voor elkaar
  4. Wij helpen elkaar

N.a.v. bovenstaande regels formuleren de leerlingen met de leerkracht samen de klasregels voor dit schooljaar.

Rekenen
Dit schooljaar gaan de leerkrachten starten met de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen. Hierin worden we begeleid door een externe partij die helpt met de implementatie van de nieuwe methode. Daarnaast zal het werken met “Met sprongen vooruit” een mooie toevoeging zijn om een rijke rekenomgeving in school te creëren.

Bewegend leren
Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Bewegen is gezond, zorgt voor een beter zelfbeeld, betere concentratie en geeft plezier. Om hier meer van te leren gaan de leerkrachten een cursus volgen. Bewegend leren moet een vast onderdeel in de dag worden.

Professionele leergemeenschap (PLG) Taal
De PLG taal zet in op leesplezier bevorderen bij onze leerlingen. Daarnaast zal er dit schooljaar een oriëntatie plaatsvinden op een nieuwe taalmethode.

Kunst en Cultuur
Wij zijn deelnemer van het Cultuurmenu van de gemeente Apeldoorn. Elke leerling komt via dit cultuurmenu tenminste eenmaal per jaar in aanraking met kunst- en cultuureducatie van een van de instellingen in de stad. Jaarlijks staat op school één discipline centraal zoals drama, muziek, dans, animatie en beeldend.

In de schoolloopbaan van een leerling komt elk kind op deze manier in aanraking met alle disciplines, van kunstonderwijs tot erfgoededucatie.