Vakgebieden en methoden

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Vakgebied Methode
Rekenen-wiskunde Onderbouwd
Met sprongen vooruit
Wereld in Getallen
Nederlandse taal Taalplezier
Onderbouwd
Villa Letterpret
Woordbouw
Leerdoelen Snappet taal
Leerdoelen Snappet spelling
Lezen Onderbouwd
Villa Letterpret
Lijn 3
Leesparade
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip XL
Schrijven Schrijfdans
Schrijven in de basisschool
Engels Groove Me
Wereldoriëntatie Topondernemers
Verkeer Stap Vooruit
Op Voeten en Fietsen
Examenwijzer
Soc/emotionele ontw. ZIEN!
Kinderen en omgaan met ……
Muziek 123Zing
Bewegingsonderwijs Bronnenboeken
Tekenen/handvaardigheid Bronnenboeken

Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel geworden. Onderdelen die daar onder vallen zijn normen en waarden en burgerschaps-vorming.

We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school.

Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk. Voor de schoolsituatie betekent dit dat er vanaf groep 1 gewerkt wordt aan de democratische houding van kinderen. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.