Vakgebieden en methoden

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Vakgebied Methode
Rekenen-wiskunde Wereld in Getallen
Met sprongen vooruit
Nederlandse taal Taal Actief
Lezen Estafette
Bouw
Lijn 3
Schrijven Krullenbol
Engels Groove me
Wereldoriëntatie De Zaken
Verkeer Verkeerskrant Veilig Verkeer Nederland
Burgerschap en soc. emo. ontw. Leefstijl
Soc/emotionele ontw. ZIEN!
Muziek 123Zing
Bewegingsonderwijs Bronnenboeken
Tekenen/handvaardigheid Bronnenboeken

Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel geworden. Onderdelen die daar onder vallen zijn normen en waarden en burgerschaps-vorming.

We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school.

Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk. Voor de schoolsituatie betekent dit dat er vanaf groep 1 gewerkt wordt aan de democratische houding van kinderen. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Daarnaast werken we met een leerlingenraad van groep 4 t/m 8.