Schooltijden en continurooster

Continurooster

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat school iedere dag om 8.25 uur met de lessen begint en op maandag, dinsdag en donderdag (en ook vrijdag voor groep 3 t/m 8) om 14.30 uur weer uit gaat. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eten de kinderen in de klas hun lunch, en gaan buiten spelen. Om 12.30 beginnen de lessen weer. Het continurooster brengt geen kosten mee voor ouders.

Onze schooltijden

Groep 1-2 Groep 3-8
Maandag  08.25 – 14.30 uur  08.25 – 14.30 uur
Dinsdag  08.25 – 14.30 uur  08.25 – 14.30 uur
Woensdag  08.25 – 12.15 uur  08.25 – 12.15 uur
Donderdag 08.25 – 14.30 uur  08.25 – 14.30 uur
Vrijdag  08.25 – 12.00 uur  08.25 – 14.30 uur

Pauzes

Halverwege de ochtend (kleine pauze) gaan de kinderen eten en drinken. Ze mogen hiervoor een beker met drinken, een stuk fruit of een boterham (geen snoep of koek) in een broodtrommel meenemen. Daarna gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 naar buiten voor het speelkwartier.

Om 12 uur is er een “grote pauze”. De kinderen eten en drinken in hun eigen klas en spelen daarna buiten.
Om 12.30 uur begint de les weer.

Onze afspraken

  • Toezicht op het plein is er vanaf 15 minuten voor aanvang van de lessen; de leerkrachten zijn alleen verantwoordelijk voor uw kind van 8.25-14.30 uur.
  • Er wordt om 8.25 uur gebeld en dan worden de kinderen door hun leerkracht opgehaald van het plein. Om 12.00 / 14.30 uur wordt de groep door de leerkracht naar de buitendeur gebracht;
  • Ouders van de kleuters mogen hun kinderen binnen brengen en halen;
  • Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind op tijd op school is.