Openbare basisschool Spitsbergen

Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen. We werken in groepen met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind. Verder geven we innovatief onderwijs d.m.v. “Snappet”.(Link naar Snappet Spitsbergen). Onze school ligt op een rustige plek achter het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein.

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving!

Centraal in de wijk Orden

Foto’s maken op school

zondag 17 november 2019

Geachte ouders/verzorgers, Sinds mei 2018 geldt in Nederland de Privacywet, AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming). Als basisschool moeten we ons natuurlijk houden aan deze privacywet. We zorgen dat persoonsgegevens van onze leerlingen maar ook van ouders veilig worden gebruikt. Foto’s zijn ook persoonsgegevens Foto’s zijn óók persoonsgegevens! Zonder toestemming van ouders plaatsen wij geen foto’s online.


Bezoek aan Muiderslot

dinsdag 12 november 2019

Dankzij het Jeugdeducatiefonds, en vrijwilligers van ABNAMRO foundation gaan onze kinderen van de groepen 1 t/m 8 dinsdag 19 november naar het Muiderslot in Muiden. De kinderen gaan in het Muiderslot een reis maken door de riddertijd. In groepjes van ongeveer 6 kinderen en onder begeleiding van de juffen/meester en de begeleiders gaan ze allerlei


Ontbijten met de wethouder

donderdag 7 november 2019

Afgelopen dinsdag mocht groep 7/8 samen met onze wethouder Nathan Stukker genieten van een gezond ontbijt op het gemeentehuis. De wethouder kwam bij alle tafels langs om antwoord te geven op de vragen die de kinderen uit groep 7 en 8 hadden bedacht. Onze school mocht een cheque in ontvangst nemen voor het vergeten kind.