Openbare basisschool Spitsbergen

Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen. We werken in “basisgroepen” met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind. Verder geven we innovatief onderwijs d.m.v. “Snappet”. ( Link naar Snappet Spitsbergen ). Onze school ligt op een rustige plek achter het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein.

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving!

Centraal in de wijk Orden

Meten in groep 3

zondag 24 maart 2019

De kinderen van groep 3 hebben kennis gemaakt met meten. Ze hebben van alles opgemeten met een echte centimeter. ‘s Middags hebben ze stroken geknipt, die moesten even lang als zijzelf zijn. Ze hebben elkaar daarbij goed geholpen. Daarna hebben ze hun stroken versierd.


Training Rots en water groep 6

woensdag 20 maart 2019

Op woensdag krijgen de kinderen van groep 6 een training van Rots & Water. Hier leren de kinderen in 8 lessen om goed met elkaar om te gaan, respect voor elkaar te hebben, ademhalingstechnieken en om zelfverzekerder te worden. Het is een leuke en leerzame training.


Koffieochtend

dinsdag 19 februari 2019

De koffieochtend over regels en grenzen georganiseerd door het CJG werd druk bezocht. Ouders waren met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen.