Openbare basisschool Spitsbergen

Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen. We werken in “basisgroepen” met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind. Verder geven we innovatief onderwijs d.m.v. “Snappet”. ( Link naar Snappet Spitsbergen ). Onze school ligt op een rustige plek achter het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein.

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving!

Centraal in de wijk Orden


Medewerkers van de gipskamer in groep 2

woensdag 13 februari 2019

Jeroen en Laura van de gipskamer kwamen op bezoek in onze groep. In de groep werken we al een poosje over het ziekenhuis en de gipskamer maar hoe gaat dat nu precies. Laura las ons voor uit boer Boris en het gebroken been en Jeroen heeft bij twee kinderen de arm in het gips gezet.


Kunstweken

woensdag 30 januari 2019

Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming: DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk. Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar. Om dat