Schoolplan 2019-2023

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2019-2023 op deze school maken. Het is opgesteld, gebruik makend van de hoofddoelstellingen van het strategisch beleidsplan “Leren doe je samen” van Leerplein055. In dit nieuwe schoolplan wordt per beleidsterrein de doelstellingen benoemd welke het schoolteam de komende vier jaar wil realiseren. Die kunnen nieuw zijn maar sommige zijn ook meegenomen uit het vorige beleidsplan 2015-2019. In dit plan worden dus niet álle (lopende) plannen en activiteiten beschreven.Schoolplan 2019-2023 definitief

Met goedkeuring van de MR, hebben we (voor alle scholen van Leerplein) besloten om het schoolplan 2019-2023 door te laten lopen t/m december 2023. Vanaf januari 2024 gaat de nieuwe schoolplan periode in. Er zal dan hier een link geplaatst worden aar schoolplan 2024-2028.