Schoolplan 2015-2019

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2015-2019 op deze school maken. Het is opgesteld, gebruik makend van de hoofddoelstellingen van het strategisch beleidsplan “Leren doe je samen” van Leerplein055. In dit nieuwe schoolplan wordt per beleidsterrein de doelstellingen benoemd welke het schoolteam de komende vier jaar wil realiseren. Die kunnen nieuw zijn maar sommige zijn ook meegenomen uit het vorige beleidsplan 2011-2015. In dit plan worden dus niet álle (lopende) plannen en activiteiten beschreven. Schoolplan Spits 15-19