Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters

De kinderen spelen buiten of gymmen  in de kleuterhal.

Groep 3 t/m 8

Deze groepen krijgen hun gymlessen op woensdagochtend van onze vakleerkracht. Op vrijdagmiddag worden deze lessen van groep 5 t/m 8 in de gymzaal of buiten door de groepsleerkracht gegeven.

Gymkleding

Er wordt geen speciale gymkleding voorgeschreven. Gymschoenen zijn echter verplicht, dit in verband met de kans op voetwratten of gekneusde tenen.