Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2021-2022

Hieronder staan de schoolvakanties vermeld. Via uw kind en/of via de mail ontvangt u een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Herfstvakantie 16 okt. 2021 t/m 24 okt. 2021
Kerstvakantie 25 dec. 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 feb. 2022 t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag +Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 30 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaart + extra dagen 21 mei 2022  t/m 29 mei 2022
Pinksteren 4 juni 2022 t/m 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Extra vrije dagen kleuters        

De kleuters zijn op de volgende vrijdagen vrij: 

24 september, 15 oktober, 26 november, 24 december, 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 20 mei , 17 juni

Extra vrije dagen      

Woensdagochtend 13 oktober 2021

Woensdagochtend 10 november 2021

Maandagmiddag 14 februari vanaf 12 uur

Vrijdag 24 juni 2022