De Activiteitencommissie

Bijna elke school heeft een Activiteitencommissie (AC), en wij dus ook! De AC op obs Spitsbergen wordt gevormd door ouders van leerlingen en twee leden vanuit het team. Ons doel: het bevorderen van de belangstelling en de betrokkenheid van de ouders bij de school en het organiseren van leuke activiteiten voor de leerlingen.

Wat doet de activiteitencommissie?

De AC organiseert diverse activiteiten en helpt bij de uitvoering daarvan, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, spelletjesdag, de avondvierdaagse, schoolreisjes, kamp, het afscheid van groep 8 en nog veel meer.  Ook verzorgt de ouderraad het eten en drinken tijdens de diverse activiteiten en regelt de inkoop hiervan.

Ouderbijdrage

Voor de bekostiging van deze activiteiten vraagt de ouderraad u jaarlijks een bijdrage. In het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester vindt u precies terug wat er allemaal gedaan is.

De vergaderingen

Ongeveer eenmaal per 8 weken vergadert de Activiteitencommissie op school.

Heb je ideeën, vragen, opmerkingen en suggesties voor leuke activiteiten, wil je een keer meehelpen bij een activiteit of heb je andere dingen die met de school te maken hebben? Spreek de leden dan gewoon even aan op het schoolplein of op de ouderavond en wij zorgen ervoor dat daarover wordt gesproken tijdens de vergaderingen.