Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet opLees meer


Groep 8 en het voortgezet onderwijs

In februari 2024 krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de doorstroomtoets basisonderwijs, ook van het CITO. Leerlingen krijgen eind groep 7 opLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mogen worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op deLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staatLees meer


Uitstroomcijfers

Uitstroomcijfers In het afgelopen schooljaar zijn 14 leerlingen overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Zij zijn gegaan naar: Niveau  Aantal leerlingen  VWO  3 Havo/VWO 1 Havo Lees meer