Huiswerk

Huiswerk

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen regelmatig wat huiswerk mee. Het huiswerk is bedoeld als extra oefening van wat er in de les is geleerd. Ook is het “leren omgaan met huiswerk” belangrijk in verband met een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Het blijkt dat kinderen huiswerk maken moeilijk vinden. Daarom is het van belang dat zij vanuit de school en door de ouders begeleid worden. U kunt aan de leerkracht uitleg vragen over “hoe je je huiswerk leert”.

 De agenda

In groep 7/8 werken we met een agenda. Hiermee leren de kinderen hun taken goed te plannen. Op school wordt het huiswerk in de agenda genoteerd. Zo kunt u thuis in de gaten houden welke taken het kind thuis dient te maken of te leren.

Een schooltas/rugzak

Vanaf groep 3 moeten de kinderen een stevige tas hebben. Hierin kunnen zij hun eten en drinken, huiswerk, etc. meenemen.