Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 8 leerkrachten, 3 leraarondersteuners , 3 onderwijsassistenten en 1 vakleerkracht gymnastiek, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Daarnaast is er een directeur en een kwaliteitscoördinator/Intern begeleider werkzaam op school.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Schoolmedewerker

Onze schoolmedewerker werkt alleen gedurende de ochtenden en is verantwoordelijk voor het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als koffie zetten, kopiëren e.d.

Stagiaires

Als “Opleidingsschool” zijn wij van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van Saxion(PABO) zijn, maar ook studenten van het ROC of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Overige mensen in de school

Op onze school zijn er regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, het Cultuurmenu of bureau HALT.