De groepen

Overzicht formatie Spitsbergen schooljaar 2023-2024 

  Groep 1/2  Groep 3  Groep 4  Groep 5  Groep 6  Groep 7/8  Extra leerkracht  Leraar ondersteuner  Onder 

Wijs 

assi stent 

Maandag 

 

Wilma  Irene  Charlotte  Monique  Eva  Hulya  Klaas  Muhammed  Lieke  Aytül  Ilonka 

Anouk 

Dinsdag 

 

Wilma  Irene  Charlotte  Monique  Eva  Hulya  Klaas  Muhammed  Lieke  Aytül 

 

Ilonka 

Anouk 

Woensdag 

 

Wilma  Carmen  Charlotte  Monique  Aytül  Janneke  Klaas  Muhammed      Ilonka 
Donderdag 

 

Carmen  Irene    Charlotte  Eva  Hulya  Janneke  Muhammed  Lieke Klaas    Ilonka 

Anouk 

Vrijdagoch. 

 

Carmen  Irene    Charlotte  Eva  Hulya  Janneke  Muhammed  Klaas  Aytül 

 

Ilonka 
Vrijdagmid.  x  x  x  Charlotte  Eva  Hulya  Janneke  Muhammed  Klaas  Aytül 

 

 

IB’er:

Alle groepen                                       Juf Marjolijn van den Broek