De directie

De directeur van de school is momenteel interim directeur Rosalie Alfons . Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Met uw vragen en/of opmerkingen betreffende ‘de dagelijkse schoolpraktijk’ kunt u dus bij haar terecht. Wanneer zij er niet is en het gaat om dringende zaken, kunt u bij Marjolijn terecht.

Marjolijn is de kwaliteitscoördinator/ Intern begeleider van de school. Samen vormen Rosalie en Marjolijn het MT van Spitsbergen.

Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.