Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Contacten met ouders

Zoals u hieronder kunt lezen zijn er verschillende momenten waarop wij u vertellen wat we op school doen en hoe het met uw kind(eren) gaat. We verwachten alle ouders op die momenten op school! Dus… noteer ze vast op de kalender of in uw agenda.

 Koffieochtend

Vier keer per jaar  is er op een en koffieochtend voor ouders. Juf Wilma bespreekt dan met u een opvoedkundig thema, zoals “buitenspelen” of “samen eten”.

 Voorlichtingsbijeenkomst

In september vertellen wij u wat we op Spitsbergen gaan doen.

 Rapporten

In de maanden februari en juni krijgen de leerlingen een rapport.

Huisbezoeken

Wij vinden goede contacten met de ouders heel belangrijk. Daarom komen de leerkrachten van groep 1, 3, 5 en 7 graag eens bij u thuis om met u te praten. Vooraf wordt een afspraak gemaakt voor een tijdstip dat voor u en voor de leerkracht het beste uitkomt.