Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het Kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Afgelopen jaar was deze gesteld op € 25,- per kind,
€ 37,- voor 2 kinderen en € 50,- voor 3 of meer kinderen uit hetzelfde gezin.

Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen. Deze is verplicht bij deelname. Per jaar worden door de Ouderraad en het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u een mail sturen naar: leergeldapeldoornvoorst@live.nl . Bij een eerste aanmelding kunt u een mail sturen naar: welkombijleergeld@outlook.com