Vertrouwenspersoon

Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht. De klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie. Wij gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Op school hebben wij ook een intern contact- of vertrouwenspersoon nl. Marjolijn van den Broek. Zij is op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Onze vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt de vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren. Komen we er op school niet uit dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling.

tel: 055-3552314

email: mvandenbroek@leerplein055.nl