De geschiedenis van de school

Algemene omschrijving

Spitsbergen is de openbare basisschool van de wijk Orden. Het gebouw ligt op een rustige plek achter het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt, een sportveld en een gymzaal op ons terrein.

Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen.
We werken in groepen met leerkrachten en een leraarondersteuner of een onderwijs-assistente, dit betekent veel aandacht voor ieder kind.

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving!

De naam Spitsbergen

In 1985 werden de kleuterschool ‘Pinkeltje’ en de lagere ‘Gunningschool’ samengevoegd tot Openbare Basisschool Spitsbergen. In 1990 is de school verhuisd van de Texandrilaan naar de Morinistraat. De naam Spitsbergen is ontleend aan de naam van een villa, die heeft gestaan op de plaats van het huidige tankstation op de hoek van de Laan van Spitsbergen en de Laan van Orden. Deze villa werd destijds gebouwd door een oud-kapitein van een walvisvaarder.