BSO

Wanneer kinderen na schooltijd of in vakanties opgevangen moeten worden kan dit via BSO Sprengenpark ( zie link). Zij komen de kinderen bij ons ophalen. Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende BSO-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning
mogelijk is.
De kinderen kunnen door zelf keuzes te maken (kiesbord ) invulling geven aan hun BSO. De BSO omgeving is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. De bestaande omgeving willen wijverbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten.
Zo staan er uitstapjes naar musea, bibliotheek en andere culturele gelegenheden op het programma.

A4 flyer BSO Sprengenpark