Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Eind april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. Zij hebben in januari al hun advies gehad en meestal ook al gehoord of zij zijn aangenomen. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te zien wat er nog geoefend moet worden voor het vervolgonderwijs.

Het resultaat van de eindtoets heeft geen invloed op het advies. Mocht een kind de toets minder goed maken dan verwacht dan heeft dit geen invloed op het advies. Omgekeerd kan natuurlijk ook: als een kind de toets boven verwachting maakt is dat natuurlijk heel fijn, en mag in overleg het advies naar boven worden bijgesteld.

Na groep 8 komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs.

Voor de ouders en de kinderen van groep 8 wordt in de loop van het schooljaar een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs.

Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.