Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden verpleegd. De SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis.

Wanneer komt uw kind in aanmerking?

  • Als uw kind leerplichtig is
  • Als uw kind in verband met ziekte niet in staat is de school te bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet het geval zal zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers. Voordat met de lessen wordt begonnen, wordt contact opgenomen met de school.

Als u voor uw zieke kind graag onderwijs wilt hebben, thuis of in het ziekenhuis door leerkrachten van de SOZKA dan kunt u contact opnemen met:Onderwijs Aan Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis.