taalklas

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de stichtingen voor het basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder Leerplein055, stichting voor het openbaar basisonderwijs). Op Spitsbergen krijgen kinderen uit de kleutergroep iedere maandag en dinsdag extra taalondersteuning. Er wordt gewerkt aan woordenschatuitbreiding (het leren van nieuwe woorden), spreken met elkaar, begrijpend luisteren en beginnende geletterdheid.

Net als alle andere kinderen van de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. We zijn dit jaar bijvoorbeeld gestart met een thema over de markt. Maar ook de seizoenen kwamen aan bod en traditionele feesten als Sinterklaas, Kerst en Carnaval.

Door op verschillende manieren met de woorden bezig te zijn, en ze in echte situaties mee te maken leren de kinderen het snelst nieuwe woorden. Daarom zijn we echt naar de markt en naar het bos geweest en spelen we in de klas de echte situaties na.

Meer informatie over de taalklas kunt u krijgen bij de directeur van school, via de website van de intensievetaalklassen.

 

Delen via