E-mail nieuwsbrief

Aan het begin van de maand verzend de school een email met daarin het SpitsBericht, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Heel erg belangrijk zijn vooral de aanvragen voor ouderhulp die vaak verschijnen in de nieuwsbrief, maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. Vakanties en vrije dagen staan behalve in de schoolgids ook in ons SpitsBericht..

Wanneer u uw email- adres wijzigt, is het belangrijk dat ook aan school door te geven of zelf aan te vragen via de website. Zo blijft u altijd de nieuwsbrief ontvangen!