Brede School

Onze school is onderdeel van een Brede school. In het kader van de Brede school worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: de straatspeeldag, een schildercursus, muzieklessen, themabijeenkomsten voor ouders etc.

Er worden activiteiten aangeboden voor kinderen in de voorschoolse- en de basisschoolperiode, de jongeren, buurtbewoners en de ouders. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend. De Brede school ontwikkelt zich tot een buurtbrede voorziening. In de organisatie werken instanties op inspirerende wijze samen bij allerlei activiteiten gericht op jeugd, opvoeders en overige buurtbewoners. Het doel is; samenhang in de buurt bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar mét bewoners uit de buurt.

Voor de kinderen van groep 3 en 4 worden op vrijdagmiddag van 12.00 tot 14.30 uuractiviteiten georganiseerd. De activiteiten worden gegeven door medewerkers van Cultuurwijzer, Coda, vrijwilligers en ouders. Zo gaan de kinderen bijv. koekjes bakken, tekenen, spelletjes spelen en knutselen.