Taalstimulering TOLK

TOLK is de methode die wij voor taalstimulering gebruiken. Met behulp van TOLK wordt het taalaanbod van ouders van jonge kinderen rijker en gevarieerder.

TOLK staat voor:  Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken.

Ouders zijn zeker in de eerste jaren de belangrijkste tolk voor hun kind om wat zij beleven te verwoorden.  Als ouders die rol van tolk goed weten te vervullen komt dat de taalontwikkeling van de kinderen ten goede. TOLK zorgt er voor dat de ouder,  partner wordt in de aanpak van taalachterstand.  In samenwerking met Het Kinderatelier houden wij TOLK bijeenkomsten.