Cito eindtoets groep 8

zaterdag 6 april 2019

Eindelijk is het dan zover dinsdag 16 en woensdag 17 april wordt de Cito Eindtoets afgenomen in groep 8.  De afgelopen weken hebben we extra geoefend met Citovragen. Dinsdag en woensdag moeten de leerlingen meerdere onderdelen gaan maken, zoals: rekenen, taal en lezen. Extra oefenen kan nog op www.leestrainer.nl en www.kids4cito.nl, maar kijk ook naar tips op internet over hoe om te gaan met de toets.

We wensen groep 8 heel veel succes bij het maken van de Cito Eindtoets!

Delen via