• onze leerlingen hebben volop de ruimte!
  • fijn werken met digitale schoolborden

Spitsbergen is de openbare basisschool van de wijk Orden.

Het gebouw ligt op een rustige plek achter het wijkcentrum Orca. We hebben 2 schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal op ons terrein.

Onze school telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen. We werken in “basisgroepen” met leerkrachten en een leraar ondersteuner of een onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind. Verder geven we innovatief onderwijs d.m.v. “Snappet”. ( Link naar Snappet Spitsbergen )

Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid! Onze ouders zijn van harte welkom in de klassen en we willen samen met hen zorgen voor een goede leeromgeving!

Op wonsdagvaond 5 oktober a.s. is voor leerlingen en ouders/verzorgers van obs Spitsbergen een voorlichtingsavond op Veluws College Cortenbosch aan de Prinses Beatrixlaan. Start 18.15

Lees verder »

Schoolreis groep 4, 5 en 6

Geplaatst op zondag 18 september 2016
Schoolreis groep 4, 5 en 6

Op donderdag 8 september is groep 4 samen met groep 5 en 6 naar de Spelerij in Dieren geweest. Het was een prachtige dag en

Lees verder »
2016/06/25
12 foto's
Bekijk meer albums

Schoolwiki

De schoolwiki is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

zoekopdracht

populaire termen schoolwiki